Fiscale voordelen bij aanschaf van een Babboe Pro vrachtfiets 

De Nederlandse overheid stimuleert het investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Een elektrische bakfiets of vrachtfiets staat op de milieu- en energielijst, waardoor je als ondernemer fiscaal voordeel kunt behalen bij de aanschaf van een bakfiets van ten minste € 4.000,-.

Door gebruik te maken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) kan je belastingvoordeel netto oplopen tot ruim 14% van je investering.

Rekenvoorbeeld belastingvoordeel bij aanschaf van een elektrische bakfiets

Het voordeel wat je kunt behalen is afhankelijk van de specifieke fiscale situatie van jouw onderneming.

Onderstaande rekenvoorbeelden gaan uit van de volgende uitgangspunten:

  • Je investeert voor € 5.500 in een Babboe Pro vrachtfiets;
  • De elektrische bakfiets voor zakelijk gebruik staat met code F 3119 op de Milieulijst 2022;
  • Jouw fiscale winst bedraagt na de reguliere afschrijving € 25.000,- ;
  • Je betaalt 25% belasting over de fiscale winst van je bedrijf

Rekenvoorbeeld voordeel bij elektrische bakfiets MIA

Aftrek volgens code F 3119 is:

€ 5.500 x 45%

€ 2.475

 

Fiscale winst:

€ 25.000 - € 2.475

€ 22.525

 

Belasting zonder MIA:

€ 25.000 x 25% 

€ 6.250

 

Belasting met MIA:

€ 22.525 x 25%

€ 5.631,25

 

Fiscale voordeel:

€ 6.250 - € 5.631,25

 

€ 618,75

Rekenvoorbeeld voordeel bij elektrische bakfiets Vamil

Je kiest ervoor om in het investeringsjaar in één keer 75% van het totale aanschafbedrag van € 5.500 (= € 4.125) af te trekken van de winst.

Jouw netto voordeel is afhankelijk van onder andere de winstbelasting en het rentepercentage. Gemiddeld is het netto voordeel 3% van het investeringsbedrag. Dit is in dit geval dus € 123,75 (€ 4.125 x 3%).

Beschikbaarheid overheidsbudget MIA en VAMIL

Let op: Het overheidsbudget voor 2022 voor MIA is € 144 miljoen. Voor Vamil is in 2022 € 25 miljoen beschikbaar.

Meer weten? Kijk op de website van de overheid

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Om in 2022 in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) moet je een bedrag tussen € 2.401 en € 332.994 investeren in bedrijfsmiddelen voor je onderneming. In de tabel vindt je de nieuwe percentages voor deze investeringsaftrek.

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2022

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Niet meer dan € 2.400 0%
€ 2.401 t/m € 59.939 28% van het investeringsbedrag
€ 59.940 t/m € 110.998 € 16.784
€ 110.999 t/m € 332.994 € 16.784 verminder met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 110.998
Meer dan € 332.994  0%

Combineren van KIA, MIA en Vamil regeling

Jouw investering in een Babboe Pro vrachtfiets kan in aanmerking komen voor de KIA én de MIA en Vamil regelingen.

Rekenvoorbeeld op basis van dezelfde uitgangspunten als bij de MIA en Vamil berekening:

Aftrek € 5.500 x 28% € 1.540  
Fiscale winst: € 25.000 - € 1.540 € 23.460  
Belasting zonder KIA: € 25.000 x 25% € 6.250  
Belasting met KIA: € 23.460 x 25% € 5.865  
Fiscale voordeel:  € 6.250 - € 5.865   € 1.135

Totale fiscale voordeel van MIA, Vamil en KIA op basis van ons rekenvoorbeeld is € 618,75 + € 123,75 + € 385 = € 1.127,50 = 20,5% van de aanschafprijs.*

* Aangezien de fiscale situatie van iedere onderneming anders is kunnen er aan dit rekenvoorbeeld geen rechten worden ontleend.

Bekijk alle modellen >

Maak een
Proefrit

Maak een
Proefrit