De Nederlandse overheid stimuleert het investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Een elektrische bakfiets of -vrachtfiets staat op de milieu, waardoor je als ondernemer fiscaal voordeel kunt behalen bij de aanschaf van een bakfiets van ten minste € 4.000,-.

MIA en Vamil subsidieregelingen

Door gebruik te maken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) kan je belastingvoordeel netto oplopen tot ruim 14% van je investering. Hiervoor moet je binnen 3 maanden na aankoop van de vrachtfiets een melding doen bij de RVO.

Beschikbaarheid overheidsbudget MIA en VAMIL:

Let op: Het overheidsbudget voor 2023 voor MIA is € 192 miljoen. Voor VAMIL is in 2023 € 25 miljoen beschikbaar.

Meer weten? Kijk op de website van de overheid

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Daarnaast kan je gebruik maken van de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Hiervoor moet je een bedrag tussen € 2.601 en € 353.973 investeren in bedrijfsmiddelen voor je onderneming. In de tabel vindt je de nieuwe percentages voor deze investeringsaftrek.

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2023

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Niet meer dan € 2.600 0%
€ 2.601 t/m € 63.716 28% van het investeringsbedrag
€ 63.717 t/m € 117.991 € 17.841
€ 117.991 t/m € 353.973 € 17.481 verminderd met 7.56% van het deel van het investeringsbedrag boven de €117.991
Meer dan € 353.973 0%

 

Rekenvoorbeeld belastingvoordeel bij aanschaf van een elektrische bakfiets

Het voordeel wat je kunt behalen is afhankelijk van de specifieke fiscale situatie van jouw onderneming.

Onderstaande rekenvoorbeelden gaan uit van de volgende uitgangspunten:

  • Je investeert voor € 5.500 in een Babboe Pro vrachtfiets;
  • De elektrische bakfiets voor zakelijk gebruik staat met code F 3119 op de Milieulijst 2023;
  • Jouw fiscale winst bedraagt na de reguliere afschrijving € 50.000,-;

Hieronder kun je middels voorbeeldberekeningen zien hoeveel fiscaal voordeel dit je kan opleveren:

Geen rechtspersoonlijkheid Rechtspersoonlijkheid

Maak een
Proefrit

Maak een
Proefrit